Název: Vyučování anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury
Další názvy: Teaching English Language through Children´s Literature
Autoři: Lerchová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10545
Klíčová slova: dětská literatura;vyučování;autentické materiály;ponaučení;osvojení jazyka;představivost;výběr literárního díla;přístupy k vyučování skrz literatury;plán hodiny
Klíčová slova v dalším jazyce: children's literature;teaching;authentic materials;lessons;language acquisition;imagination;literary work selection;approaches to using literature;lesson plan
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vyučováním anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury. Teoretická část se zabývá definicí termínu ?dětská literatura?, jejím historickým vývojem a pozicí ve školním kurikulu. Převážně se však zabývá důvody vaužívání dětské literatury v hodinách anglického jazyka a prací učitelů s dětskou literaturou při hodinách angličtiny. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl realizován prostřednictvím dotazníků na gymnáziu a zabýval se postoji student k myšlence výuky anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury. Jak dále vyplývá z výzkumu, studenti si myslí, že tato myšlenka je prospěšná, avšak sami navrhují některé důležité změny, které by se měly vzít v potaz.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of teaching English through children?s literature.In the theoretical background charter, the term children?s literature is briefly described as well as its historical development and the position in school curriculum. The major focus is on the reasons of using children?s literature in English language classes and teachers? working with children?s literature. The research is described in practical part of the thesis. It was realized in the grammar school by a questionnaire and focused on students? attitudes towards the idea of learning English through children?s literature. As it emerges from the results, students think that the idea is an interesting one with only some relevant suggestions to change.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace done.pdfPlný text práce749,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerchova V.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerchova O.pdfPosudek oponenta práce145,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerchova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10545

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.