Title: Využití videa ve výuce anglického jazyka
Other Titles: Use of Video Media in English Language Teaching
Authors: Zikmundová, Klára
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10564
Keywords: video;médium;výuka;anglický jazyk;použití
Keywords in different language: video;media;teaching;english language;elt;use;usage
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití videa ve výuce anglického jazyka. V teoretické části jsou vysvětleny a rozlišeny pojmy videa, filmu a televizního seriálu. V této části tato diplomová práce zkoumá, analyzuje a odpovídá na hlavní otázky, které mohou být případně vzneseny učiteli, jež chtějí toto médium použít. Těmito otázkami jsou: proč používat video ve výuce anglického jazyka, jaká videa používat, pro koho tato videa používat, kdy tato videa používat a v neposlední řadě jak toto médium při výuce anglického jazyka použít. Praktická část této práce pojednává o výzkumu, který byl realizován na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Zde byly s podporou podkladu pro studenty odučeny čtyři hodiny ve čtyřech různých třídách. Výsledky tohoto výzkumu jsou založeny na odpovědích dotazníku, který studenti dostali a který ukázal, že mají zájem o učení se anglickému jazyku prostřednictvím videa a že sami ve svém volném čase skrze toto médium v anglickém jazyce sledují různé pořady.
Abstract in different language: The thesis deals with the problematics of using the video media in English language teaching. In the theoretical background chapter, the terms of video, movie and TV show are described and distinguished. The thesis explores, analyzes and answers the main questions potentially asked by teachers who want to use this media. These questions are: why to use videos in ELT, what videos to use, who to use the videos with, when to use videos and most importantly how to use the video media in English language teaching. The practical part of the thesis deals with the research, which was realized at the Secondary School of Electrical Engineering in Pilsen. Four lessons with four different groups of students were taught, with the support of a handout. The results based on a questionnaire given to the students showed that they are interested in learning English with the use of video media and that they themselves enjoy watching videos in L2.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace mgr thesis klara zikmundova.pdfPlný text práce401,02 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova V.pdfPosudek vedoucího práce88,26 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova O.pdfPosudek oponenta práce83,48 kBAdobe PDFView/Open
Zikmundova P.pdfPrůběh obhajoby práce43,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.