Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 830
Chovancová, Kateřina
Marketing vybraných sportovních prodejen

The bachelor thesis is focused on in-store communication and shopping environment in selected sports stores. Specific stores are Sportisimo, Decathlon and A3 Sport located in Karlovy Vary. The theoretical part of the work deals with marketing and marketing mix 4P and marketing mix ...

Surák, Matěj
Model sponzoringového partnerství ve sportu

This bachelor thesis is focused on the topic of sports sponsorship in the field of non-professional sports. The first part deals with the theoretical basis of sponsorship and its use and legislation in the Czech Republic. The author describes the individual phases of sponsorship&#x...

Rendlová, Lucie
Fundraisingový plán vybrané neziskové organizace

The bachelor thesis aims to acquaint the readers with the concept of fundraising and to create a fundraising plan for the following period. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the concept of fundraising and fundraiser. ...

Nguyenová, Karina
Interní komunikace ve vybrané neziskové organizaci

This bachelor thesis focuses on internal communication in a selected non-profit organization. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on communication as a process of communication and on internal communication. In this part the basic...

Polák, David
Triky v prodeji a zákon na ochranu spotřebitele

This thesis is focused on the use of deceptive and aggressive business practices in the sale of goods or services. The thesis defines the basic concepts related to consumer protection and unfair commercial practices. The thesis contains selected practical cases using deceptive and ...

Šedivcová, Daniela
Současné problémy na trhu práce ve vybraném regionu.

The presented bachelor thesis deals with the issue of graduates' entry into the labour market in the Pilsen Region. Since the range of graduates is very large, the bachelor thesis focuses in detail on students and former graduates of the Electrical Engineering of the Secon...

Všetičková, Kamila
Fundraisingový plán vybrané neziskové organizace

The bachelor thesis deals with the issue of creating a fundraising plan for a non-profit organization. The theoretical part explains the concepts that relate to the issue. Specifically, the definition, importance and types of non-profit organizations are explained, along with strategic manag...

Pokorný, Jan
Ekonomické dopady současné situace na konkrétní firmu

In my bachelor thesis I write about the effect of coronavirus measures on a selected company in the years 2018-2020. The main emphasis in this work is on the subsidy programs of individual ministries and their use by selected company. The analytical part of the financial&...

Janochová, Michaela
Vliv koronavirové krize na oblast lázeňství

The bachelor's thesis deals with the issue of the impact of the coronavirus pandemic on the spa sector and especially on the company Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. and its employees. The theoretical part is focused on explaining the issue of spa sector and coronavi...

Klabačka, Tomáš
Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky

Bachelor thesis focuses on unemployment in the Ústí nad Labem region in recent years. The main aim of the thesis was to get acquainted with the development of unemplyment in the Ústí nad Labem region and to find the causes and consequences of unemployment in the regi...

Mrázková, Štěpánka
Marketingový plán vybraného spolku

The main goal of this thesis is to develop a marketing plan for the "PilsFree, z. s." The work is systematically divided into two main parts, the theoretical framework and the practical framework. In the theoretical framework, knowledge about the non-profit sector, association...

Heyes, Adam
Změna chování cestujících městské veřejné dopravy v důsledku pandemie COVID-19

This work is analysis of the impact of the Covid-19 pandemic on passengers using Pilsen's public transport. The course of the Covid-19 pandemic in the Czech Republic and its impact on public transport travel is gradually described in the thesis. Firstly, PMDP a.s. is ...

Kliková, Nikola
Bez obalu - alternativní chování spotřebitele mimo dosah běžných statistických šetření

In this bachelor thesis, you can find the definition and history of the Zero waste lifestyle. Simultaneously, the work deals with consumer behavior and consumer division. There is also a small section regarding packaging and its functions. The thesis focuses on the form of pac...

Kučerová, Marlen
Využití fundraisingu neziskové organizace

The bachelor thesis is focused on non-governmental non-profit organizations. Specifically on the fundraising of these organizations. The aim of this work is to develop a theoretical overview of non-profit organizations and fundraising and apply it in the practical part of the work. Char...

Hellerová, Jana
Využití nástrojů online marketingu ve vybrané společnosti

Information and communication technologies are constantly developing. This development has shown marketing a new direction and a new term online marketing has arose. Using online marketing in the companies should be already a matter of course these days and it is also a presupposit...

Vybíralová, Eliška
Analýza marketingové strategie podniku

The bachelor thesis deals with the marketing strategy of the Pilsen sports shop Canard s.r.o. The theoretical part describes and explains concepts such as marketing mix, marketing communication, environmental analysis and marketing strategy. The practical part starts with an introduction of ...

Holeček, Dominik
Politický marketing zvolených politických stran se zaměřením na sociální média - volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2021

This bachelor thesis is focused on Czech parliamentary election held in 2021. A solid theoretical framework, comprising the main characteristics of the political marketing as well as the related and relevant areas, was built at the beginning of the thesis. Subsequently, by gathering...

Pelíšková, Jana
Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci

This bachelor thesis deals with online marketing communication of brands on Instagram through influencers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with an introduction to the issues discussed, which includes the definition of basic terms from...

Šimon, Patrik
Dopady koronavirové epidemie na národní ekonomiku pohledem ekonomické teorie

The present bachelor thesis analyses the environment of national economies affected by the global coronavirus pandemic. Since there are many national economies and the space for a bachelor thesis is limited, I have chosen only a few economies to examine. The first chapter deals...

Lukejová, Eliška
Vliv barevného spektra na nákupní rozhodování v marketingu

This bachelor thesis deals with the influence of the color spectrum on purchasing decisions in marketing. The aim of this work is to find out whether the color spectrum affects the customer so much that he makes his decisions based on the spectrum and also to&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 830