Title: Kreativní účetnictví a účetní etika podnikatelských subjektů v podmínkách české účetní legislativy
Other Titles: Creative accounting and ethics of businesses in terms of the Czech accounting legislation
Authors: Urbanová, Lucie
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Krechovská, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12134
Keywords: kreativní účetnictví;účetní etika;česká účetní legislativa;účetní kauzy
Keywords in different language: creative accounting;accounting ethics;czech accounting legislation;accounting frauds
Abstract: Předložená práce je zaměřena na kreativní účetnictví, které je v reálném světě používanou praktikou ke zkreslování ukazatelů hospodaření podniku. Tato práce vymezuje podmínky české účetní legislativy, definuje počin kreativní účetnictví a poukazuje na jeho spojení s účetní etikou. Zároveň popisuje českou účetní legislativu ve vztahu k možným postihům kreativního účetnictví. V praktické části se práce soustředí na některé používané praktiky kreativního účetnictví a vymezuje motivy pro jejich použití. Dále zpracovává případovou studii rezerv známé poštovní společnosti a prověřuje v nich užívání kreativního účetnictví. V poslední kapitole pak shrnuje účetní kauzy ze světové i domácí scény a pokouší se poukázat na dopady neuvážených kroků managementu daných společností.
Abstract in different language: This thesis focuses on creative accounting, which is a real world practice used to misrepresent the financial indexes of a company. It tries to specify the conditions of the Czech accounting legislation, defines the act of creative accounting and points out it's connection with accounting ethics. It also describes the relation of Czech accounting legislation and the sanctions of creative accounting. In the practical part this thesis focuses on some of the practices used in creative accounting and defines motives for their use. Then it elaborates a case study of reserves made by a well known post company and searches for the use of creative accounting. In the last chapter it summarises accounting frauds from the world-wide and domestic scene and tries to point out the impact of the ill-considered steps of the management of given companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace_K11B0139K.pdfPlný text práce907,18 kBAdobe PDFView/Open
pvurbanova.PDFPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
urbanova.PDFPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
ourbanova.PDFPrůběh obhajoby práce823,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.