Title: Monnetova koncepce evropské integrace
Other Titles: Monnet's Concept of European Integration
Authors: Kozlová, Aneta
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Mertl, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12711
Keywords: Jean Monnet;evropská integrace;Schumanův plán;ESUO;sjednocená Evropa;Monnetova integrační metoda
Keywords in different language: Jean Monnet;european integration;Schuman plan;ECSC;united Europe;Monnet's integration method
Abstract: Práce se zabývá životem a dílem francouzského diplomata Jeana Monneta. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaký byl Monnetův vliv na podobu evropské integrace a současné Evropské unie a jak se Monnetovy integrační plány odlišovaly od reality.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis I deal with the very life and work of french diplomat Jean Monnet. The purpose of this work will be to answer, what sort of influence Monnet had in shaping of the integration and European Union and how his integration plans differed from the reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-finalni verze.pdfPlný text práce357,95 kBAdobe PDFView/Open
Kozlova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce598,24 kBAdobe PDFView/Open
Kozlova_opo.docxPosudek oponenta práce41,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kozlova.pdfPrůběh obhajoby práce495,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.