Název: Monnetova koncepce evropské integrace
Další názvy: Monnet's Concept of European Integration
Autoři: Kozlová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Mertl, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12711
Klíčová slova: Jean Monnet;evropská integrace;Schumanův plán;ESUO;sjednocená Evropa;Monnetova integrační metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: Jean Monnet;european integration;Schuman plan;ECSC;united Europe;Monnet's integration method
Abstrakt: Práce se zabývá životem a dílem francouzského diplomata Jeana Monneta. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaký byl Monnetův vliv na podobu evropské integrace a současné Evropské unie a jak se Monnetovy integrační plány odlišovaly od reality.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor's thesis I deal with the very life and work of french diplomat Jean Monnet. The purpose of this work will be to answer, what sort of influence Monnet had in shaping of the integration and European Union and how his integration plans differed from the reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-finalni verze.pdfPlný text práce357,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozlova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce598,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozlova_opo.docxPosudek oponenta práce41,31 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kozlova.pdfPrůběh obhajoby práce495,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.