Název: Role armády jako rozvojového aktéra v protipovstalecké strategii
Další názvy: The Military Role as a Development Actor in the Counterinsurgency Strategy
Autoři: Genserová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12724
Klíčová slova: civilně-vojenská spolupráce;provinční rekonstrukční týmy;Afghánistán;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: civil-military cooperation;provincial reconstruction teams;Afghanistan;the Czech Republic
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zdali je český provinční rekonstrukční tým modelem sui generis a v případě, že není, tak odkud se inspiroval a v čem inspirace spočívá. Práce je rozdělena do tří částí. V té první, teoretické, jsou popsány klíčové termíny - civilně-vojenská spolupráce a provinční rekonstrukční tým. Druhá část porovnává 4 národní modely PRTs na základě 3 určených kritérií. Následuje část věnovaná českému PRT. V závěru práce je český PRT zhodnocen na základě již zmíněných faktorů a je vyvozena odpověď na výzkumnou otázku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to find out whether the Czech provincial reconstruction team is a model sui generis and if it is not, then where the inspiration came from. The thesis is divided into three parts. In the first one, which is theoretical, there are examined two main terms - civil-military cooperation and provincial reconstruction team. The second part compares 4 national models of PRTs on the basis of 3 criteria. The part belonging to the Czech PRT follows after it. In the conclusion part, there is an analysis of the Czech PRT on the basis of criteria which was already mentioned. This part contains the answer of the research question of the bachelor thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Genserova Adela.pdfPlný text práce815,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Genserova_BP_VED.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Genserova_opo.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Genserova.pdfPrůběh obhajoby práce281,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.