Název: Příčiny útlumu quebeckého separatismu
Další názvy: The reasons for decline of Québec separatism
Autoři: Blahová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12792
Klíčová slova: Québec;québecký separatismus;útlum separatismu;québecká poltika;odlišná společnost;Parti Québécois;Bloc Québécois
Klíčová slova v dalším jazyce: Québec;québec separatism;decline of separatism;Québec politics;distinct society;Parti Québécois;Bloc Québécois
Abstrakt: Cílem práce je odhalit ekonomické, sociální, politické, demografické a jiné faktory toho, proč je québecký separatismus na útlumu. Québecká Parti Québécois prochází krizí, ani federální Bloc Québécois nemůže slavit úspěchy, což dokazují poslední federální volby z roku 2012. Québec prochází rozsáhlými ekonomickými změnami, stává se centrem high-tech a vzdělání, musí přilákat nové zahraniční studenty a hlavně nové investory. Hlavní snahou je také snížení obrovského dluhu provincie. Příchod nových imigrantů, kteří často neznají francouzský jazyk, dále oslabuje indentitu Québečana a potírá tak fenomén odlišné společnosti. Voliči jsou již unaveni z ústavních debat, které vždy odmítly uznat Québec za odlišnou společnost. Voliči již nadále nechtějí a ani neprosazují nezávislý Québec, což se projevuje ve volebních ziscích stran hájících separatismus.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to uncover economic, social, political, demographical and other reasons why québec separatism is off the agenda. Parti Québécois has been going through crisis as well as federal Bloc Québécois. Québec has been for quite some time undergoing extensive economic changes which led to formation of Québec as center of high-tech and education. Along with the attempts to decrease it´s high debt, attracting new foreign students and investors have become priority number one. Great deal of incoming imigrants are ignorant to french language, culture and history of Québec. The phenomenom of distinc society is slowly fading and becoming less and less relevant. Voters are tired of constitutional debates which couldn´t promote Québec´s status within Canada. They do no longer wish for Québec to be independent.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - G. Blahova.pdfPlný text práce536,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,32 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
blahova_opo.docxPosudek oponenta práce44,97 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce533,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.