Title: Příčiny útlumu quebeckého separatismu
Other Titles: The reasons for decline of Québec separatism
Authors: Blahová, Gabriela
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12792
Keywords: Québec;québecký separatismus;útlum separatismu;québecká poltika;odlišná společnost;Parti Québécois;Bloc Québécois
Keywords in different language: Québec;québec separatism;decline of separatism;Québec politics;distinct society;Parti Québécois;Bloc Québécois
Abstract: Cílem práce je odhalit ekonomické, sociální, politické, demografické a jiné faktory toho, proč je québecký separatismus na útlumu. Québecká Parti Québécois prochází krizí, ani federální Bloc Québécois nemůže slavit úspěchy, což dokazují poslední federální volby z roku 2012. Québec prochází rozsáhlými ekonomickými změnami, stává se centrem high-tech a vzdělání, musí přilákat nové zahraniční studenty a hlavně nové investory. Hlavní snahou je také snížení obrovského dluhu provincie. Příchod nových imigrantů, kteří často neznají francouzský jazyk, dále oslabuje indentitu Québečana a potírá tak fenomén odlišné společnosti. Voliči jsou již unaveni z ústavních debat, které vždy odmítly uznat Québec za odlišnou společnost. Voliči již nadále nechtějí a ani neprosazují nezávislý Québec, což se projevuje ve volebních ziscích stran hájících separatismus.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to uncover economic, social, political, demographical and other reasons why québec separatism is off the agenda. Parti Québécois has been going through crisis as well as federal Bloc Québécois. Québec has been for quite some time undergoing extensive economic changes which led to formation of Québec as center of high-tech and education. Along with the attempts to decrease it´s high debt, attracting new foreign students and investors have become priority number one. Great deal of incoming imigrants are ignorant to french language, culture and history of Québec. The phenomenom of distinc society is slowly fading and becoming less and less relevant. Voters are tired of constitutional debates which couldn´t promote Québec´s status within Canada. They do no longer wish for Québec to be independent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - G. Blahova.pdfPlný text práce536,55 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
blahova_opo.docxPosudek oponenta práce44,97 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce533,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.