Název: Monnetova koncepce evropské integrace
Další názvy: Monnet's Concept of European Integration
Autoři: Kozlová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Mertl, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12799
Klíčová slova: Jean Monnet;evropská integrace;Schumanův plán;ESUO;sjednocená Evropa;EOS
Klíčová slova v dalším jazyce: Jean Monnet;european integration;Schuman plan;ECSC;united Europe;EDC
Abstrakt: Práce se zabývá životem a dílem francouzského diplomata Jeana Monneta. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaké bylo reálné naplnění Monnetových integračních plánů.Zaměřila jsem se především na Monnetův život a jeho dílo v rámci evropského integračního procesu. Sledovala jsem proměny Monnetových postojů v průběhu života a vliv těchto proměn na jeho práci. Nejvíce jsem se potom zabývala analýzou Schumanova plánu, jakožto jedné z nejdůležitějších integračních koncepcí, a pokusila jsem se na ní přiblížit Monnetovy návrhy. Dále jsem se potom zaměřila na založení a fungování ESUO a Monnetovu další činnost v rámci evropské integrace, díky čemuž bylo možné určit, do jaké míry se Monnetovy plány naplnily.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor's thesis I deal with the very life and work of french diplomat Jean Monnet. The purpose of this work will be to answer, how much of Monnet's integration plans came to realization. My intension will be to analyze Monnet's life and work within the framework of the European integration process. I will monitor the changes of Monnet's mindset during his whole life and furthermore the impact of these changes on his work. I will especially focus on the analysis of Schuman plan, which is one of the most important integration conceptions and I will try to give you insight into Monnet's suggestions regarding Schuman plan. Further I will focus on the establishment and functioning of the ESUO and Monnet's additional activities related to European integration process, due to this it will be possible to evaluate to which extent Monnet's plans were fulfilled.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-finalni verze 2.pdfPlný text práce363,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozlova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce606,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozlova_opo.docxPosudek oponenta práce40,79 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kozlova.pdfPrůběh obhajoby práce262,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.