Název: Místní referendum v Plzni
Další názvy: The local referendum in Pilsen
Autoři: Prokopová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Mertl, Jiří
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12800
Klíčová slova: referendum;místní referendum;Plzeň;2013;přímá demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: local referendum;referendum;Pilsen;2013;direct democracy
Abstrakt: Práce se zabývá místním referendem, které proběhlo v Plzni v roce 2013 a analyzuje názory zainteresovaných aktérů na problematiku místního referenda a přímé demokracie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the issue of local referendum in the Czech Republic, in Pilsen which was held on 11 and 12 January. The introduction of the thesis describes what a referendum is and the problematics of local referendum. Next capture is focused on czech legislation of local referendum. The theoretical part deals also with the metodology. The empiric part of the thesis is concentrated on the real course of this referendum and on it's analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokopova_ved.docxPosudek vedoucího práce41,73 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Prokopova_opo_BP.docxPosudek oponenta práce32,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Prokopova.pdfPrůběh obhajoby práce449,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.