Název: Zkoumání přírody mílétských myslitelů
Další názvy: The investigation into the nature of the milesians thinkers
Autoři: Vacovský, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13652
Klíčová slova: Thalés;Anaximandros;Anaximenés;Míléťané;příroda;arché;kosmologie;kosmogonie;astronomie;meteorologie;apeiron
Klíčová slova v dalším jazyce: Thales;Anaximander;Anaximenes;Milesian;nature;arché;cosmology;cosmogony;astronomy;meteorology;apeiron
Abstrakt: Mílétská škola je téma, kde vznikla filosofie. Tato škola přichází s novým způsobem myšlení, které je v Řecku dosud neznámé. Práce vymezuje mílétské přírodní zkoumání, které se převážně týká meteorologie, arché a kosmologie. Thalés je považován za prvního filosofa a za arché považuje vodu, Anaximandros apeiron a Anaximenés vzduch. Jejich východiska jsou úzce spjata s myšlením Blízkého východu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with nature investigation of Milesian thinkers, relate to Thales, Anaximander and Anaximenes. In the history of philosophy Thales is known as the first philosopher. He is the most famous for his sun eclipse astronomical discovery. Anaximander is generally considered as Thales disciple. He determined for arché apeiron. Anaximenes is the last one of representative Mileasian school. He determined the air for arché and according to Aristotle all three Milesian also see the divine nature in their arché.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vacovsky.pdfPlný text práce728,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vacovsky_kocandrle.pdfPosudek vedoucího práce188,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vacovsky_bohacek.pdfPosudek oponenta práce264,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_vacovsky.pdfPrůběh obhajoby práce68,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.