Title: Emigrace, integrace a hudební strategie Moravských bratří v 18. století
Other Titles: Emigration, Integration and Missions Strategy of Moravian Church in the 18th Century
Authors: Konečná, Alena
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14279
Keywords: církevní život;emigrace;individualita;integrace imigrantů;misijní činnost;misionáři;organizace a struktura církve;protireformace;protestantské církve;náboženské komunity
Keywords in different language: church life;emigration;individuality;integration of immigrants;mission activities;missionaries;church organization and structure;counter-reformation;protestant churches;religious communities
Abstract: Tato práce se zabývá popisem již zaniklé skupiny moravských exulantů, pocházející z 18. století, jejichž ideovou základnou byla křesťanská církev Jednota bratrská. Informace, jak historické, tak ideologicky zpracované zde slouží jako pojítko k pochopení doby a situace, ve které se exulanti na počátku 18. století ocitli. Oni samotní se zde nejprve objevují jako nepočetná komunita, zformovaná v jimi založené osadě Herrnhut a nakonec jako silná, svébytná skupina s pevnými pravidly a řády, ze které mohla povstat nová Obnovená Jednota bratrská. Posledním rozměrem je výsledek dlouholetého náboženského útisku, vedoucího k frustraci, ale následně pak k rozkvětu specificky svobodomyslného ducha, jenž se projevil v misijní horlivosti těchto Moravských bratří.
Abstract in different language: This work describes an already defunct group of Moravian exiles from the 18th century, the ideological roots of which were in the Unity of the Brethren, a church of Christian denomination from the period preceding the Battle of White Mountain. The information, both historical and ideologically adapted, serves here as a bridge to the understanding of the times and situations in which the exiles in the early 18th century found themselves. They appear first as a small community formed in the village of Herrnhut, a settlement founded by them, to emerge finally as a strong, distinctive group with strict rules and regulations from which the Renewed Unity of the Brethren could arise. The last aspect is the result of many years of religious oppression leading to frustration, that, however, subsequently gave rise to a specific free-thinking spirit, that was then fully reflected in the missionary zeal of the Moravian Brethren.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konecna_Alena_BP_2014.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Konecna_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce951,94 kBAdobe PDFView/Open
Konecna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Svihorikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce497,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.