Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlažek, Vladimír
dc.contributor.authorBabická, Jiřina
dc.contributor.refereeFriedl, Lukáš
dc.date.accepted2014-01-08
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:12Z
dc.date.available2013-09-03cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:12Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-11-29
dc.identifier59866
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14297
dc.description.abstractMezipohlavní rozdíly se projevují v různých aspektech chování, zvláště v oblasti neverbálních signálů. Většinou nelze určit, do jaké míry jsou podmíněné biologickými rozdíly nebo přijetím kulturních norem. Jedním z takovýchto neverbálních behaviorálních znaků je také způsob sezení. Sezení jako takové je podmíněno kulturně, ale v rámci základního způsobu sezení existují rozdíly mezi muži a ženami. V souvislosti se vznikem bipedie a skrytím pohlavních orgánů ženy došlo ke vzniku různých společenských pravidel, týkajících se uspořádání dolních končetin. Tato pravidla získala symbolický charakter a byla uplatňována zejména ve vztahu k opačnému pohlaví. V současnosti s nástupem snahy o genderovou rovnost a se změnou oblékání, změnila pravidla význam a začala se měnit i poloha dolních končetin ženy při sezení.cs
dc.format30 s. (54 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectposturikacs
dc.subjectgendercs
dc.subjectneverbální komunikacecs
dc.subjectfemininitacs
dc.subjectemancipacecs
dc.subjectetiketacs
dc.titlePozice těla ženy při sezení se zaměřením na dolní končetinycs
dc.title.alternativeWoman's sitting posture with the intention of lower extremitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedGender differences become evident in various types of behaviour, especially in field of non-verbal signal. Most of them is not possible to specify, how much are they determined biologically or through accepting socialt and cultural norms. One of these non-verbal behavioral sign is way of sitting. Sitting is determined by culture, but in frame of basic way of sitting exit differences between men and women. In connection to appearance of bipedality and hidding female sexual organs, various social rules arised, which was asociated with position of lower extremities. These rules got symbolical meaning and were used mainly in relationship to opposite gender. In present, with effort to make gender equality and with changing of wear, these rules changed their meaning and started to modify position of female lower limbs during sitting.en
dc.subject.translatedposturologyen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatednon-verbal communicationen
dc.subject.translatedfemininityen
dc.subject.translatedemancipationen
dc.subject.translatedetiquetteen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirina_Babicka_Bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Babicka_posudek vedouciho leden 2014.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Babicka_posudek oponenta leden 2014.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Babicka_prubeh obhajoby leden 2014.pdfPrůběh obhajoby práce432,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.