Název: Branding jako strategický nástroj managementu neziskových organizací
Další názvy: Branding as a strategic tool for management of non-profit organizations
Autoři: Jandač, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14313
Klíčová slova: branding;marketing;nezisková organizace;brandingová strategie;strategické řízení v neziskovém sektoru
Klíčová slova v dalším jazyce: branding;marketing;non-profit organization;branding strategy;strategic management in non-profit sector
Abstrakt: Diplomová práce se svým obsahem zaměřuje na koncept brandingu, jakož to rozvíjejícího se nástroje novodobého marketingu, který se začíná uplatňovat nejen ve spojení se strategickým managementem, ale i ve všech oblastech trhu, i v neziskovém sektoru. Brand management se tak pomalu stává stabilním prvkem moderního řízení jakékoliv společnosti. V kontextu fungování neziskových organizací se navíc aktivní budování značky zdá jako efektní prostředek jejich lepšího budoucího fungování. Celá práce je rozdělena do 4 základních celků, které celý koncept politiky značky představují, přes teoretický základ až po konkrétní příklad z praxe ? zavedení mezinárodní brandingové strategie v české pobočce AFS Mezikulturní programy, o.s., partnerské organizace sítě AFS Intercultural programs, Inc. ? doplněný o Cost-benefit analýzu. Práce je tak založena na reálných údajích s předpokladem jejího následného využití v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis focuses its content to the concept of branding, as a modern and developing marketing tool, which is beginning to apply not only in conjunction with a strategic management, but also in all other areas of the market, even in the nonprofit sector. Brand management is slowly becoming a stable element of any modern company management. In the functioning context of NGOs, brand and its active building seems to be a powerful means for a better future performance. The thesis is divided into four basic parts, that represents the whole concept of the brand policy through the theoretical basis to the practical example - the introduction of international branding strategy in the AFS Mezikulturni programy, o.s., czech branch and partner organization network of the AFS Intercultural Programs, Inc. - accompanied by a Cost-benefit analysis. Thus, the work is based on real data and its outcome can be used in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jandac.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jandac_VP.PDFPosudek vedoucího práce638,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_jandac_OP.PDFPosudek oponenta práce657,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jandac.PDFPrůběh obhajoby práce189,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.