Název: Generalizace 3D budov v souladu se standardem CityGML
Další názvy: Modelling of Buildings and Terrain of 3D Model of Prague According to the CityGML Standard
Autoři: Fiedler, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Janečka, Karel
Oponent: Herman, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14672
Klíčová slova: 3D model;CityGML;identifikace objektů;FME
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D model;CityGML;objects identification;FME
Abstrakt: Práce se zabývá tvorbou 3D modelů měst z existujících dat podle standardu CityGML. Zahrnuje výběr CityGML tříd vhodných pro reprezentaci dostupných GIS dat, návrh mapování tříd těchto dat na vybrané CityGML třídy a návrh a realizaci převodu těchto dat z GIS do CityGML. V rámci práce je také popsán program FME sloužící pro konverze prostorových dat. Kromě toho byl vytvořen a pro převod použit nástroj pro identifikaci shluků polygonů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with 3D building modelling in accordance with the CityGML standard. It comprises the selection of CityGML classes suitable for available GIS data representation, design of this data classes to selected CityGML classes mapping and design and realisation of GIS to CityGML conversion of this data. Spatial data conversion software FME is also described within the scope of this thesis. Moreover, the polygons clusters identification tool has been created and used for the conversion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Modelovani budov a terenu 3D modelu Prahy podle standardu CityGML.pdfPlný text práce14,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Fiedler.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Fiedler.pdfPosudek oponenta práce258,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PR_Fiedler.pdfPrůběh obhajoby práce35,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.