Title: Recentní stržová aktivita ve Stříbrské pahorkatině
Other Titles: Analysis of recent and present-day gully activity in Stříbrská pahorkatina
Authors: Vyrobik, Tomáš
Advisor: Stacke, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14714
Keywords: dendrochronologie;dendrogeomorfologie;strž;eroze;vodní eroze;svahovitý terén;stržová aktivita;Stříbrská pahorkatina;geomorfologie
Keywords in different language: dendrochronology;dendrogeomorphology;gully;erosion;water erosion;sloping soil surface;stržová aktivita;Stříbrská pahorkatina;geomorphology
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozšiřováním strže ležící mezi městem Stříbro a městem Kladruby. Tato strž je zajímavá tím, že se nachází mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Za její aktivitu nemohou jen lidské změny v krajině, ale i přívalové deště. Ty mohou za její recentní činnost. V posledních letech je strž nejaktivnější v místech s největším sklonem. Strž byla podrobena dendrogeomorfologickému výzkumu, který pomohl popsat probíhající změny v její aktivitě. K doplnění časových údajů byla využita metoda dendrochronologie. Výsledky byly zpracovávány a prezentovány pomocí programu ArcGIS for desktop (verze 10.2).
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with widening of a gully lying between Stribro and Kladruby. This gully is interesting by being placed between agricultural lands. Not only human changes of surface is responsible for its activity, but also storm rainfalls. These had caused its recent activity, as well. The recent gully activity correlates with high slope value. The gully was examined in a dendrogeomorphology research, which has helped to describe ongoing changes in its activity. Dendrochronology enrich them with time data. The results were processed and presented by an ArcGIS for desktop (version 10.2) programme.gramme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vyrobik_Tomas.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
vyrobik v.pdfPosudek vedoucího práce871,94 kBAdobe PDFView/Open
vyrobik o.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vyrobik p.pdfPrůběh obhajoby práce109,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.