Title: Finanční gramotnost obyvatel České republiky
Other Titles: Financial literacy of the population of the Czech Republic
Authors: Vavřička, František
Advisor: Svoboda, Milan
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14873
Keywords: finanční gramotnost;osobní finance;finanční plánování;peníze
Keywords in different language: financial literacy;personal finance;financial planning;money
Abstract: Předložená práce je zaměřena na oblast osobních a rodinných financí obyvatel České republiky. V první části je definován pojem finanční gramotnost a jeho části, popsán systém vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a popsány základní finanční pojmy a služby. Součástí práce je také výzkum, který probíhal za pomoci sběru dat pomocí sociálních sítí. V práci byly stanoveny hypotézy o občanech České republiky v rámci osobních a rodinných financí, které jsou v práci buď potvrzeny, nebo nepotvrzeny. Průzkum byl zaměřen na porovnání jednotlivých věkových skupin. Součástí této bakalářské práce jsou všechny výsledky šetření shrnuté v grafech vytvořených pomocí online kancelářského balíku Google.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on personal and family finances of inhabitants of the Czech Republic. The first chapter is devoted to financial literacy and its parts, describes the system of education in the area of financial literacy and describes the basic financial terms and services. The work also included research that was based on data collection using social networks. Hypotheses were established about citizens of Czech Republic in the context of personal and family finances. This hypothesis may be confirmed or unconfirmed. The survey was focused on the comparison of different age groups. All results of the survey were summarized in the graphs that were created in the online office suite Google.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vavricka.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
vavr v.pdfPosudek vedoucího práce698,35 kBAdobe PDFView/Open
vavr o.pdfPosudek oponenta práce692,36 kBAdobe PDFView/Open
Vavricka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce212,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.