Název: Algoritmy řízení měničů pomocných pohonů
Další názvy: Control algorithms of electronic converters of auxiliary drives
Autoři: Novotný, Jan
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15372
Klíčová slova: měnič pro pomocné pohony;snižovací pulsní měnič;napěťový střídač;diodový můstkový usměrňovač;galvanické oddělení;IGBT
Klíčová slova v dalším jazyce: auxiliary inverter;buck converter;inverter;diode rectifier bridge;galvanic isolation;IGBT
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou řízení měničů pomocných pohonů. V úvodních kapitolách jsou popsány stávající a nové topologie pomocných pohonů. Dále pak popisuje analýzu a simulaci vybraných topologií, kde pro jednu z vybraných topologií je vytvořen algoritmus řízení. Naprogramování a ověření funkčnosti algoritmu bylo provedeno na fyzikálním modelu, kde měniče byly řízeny procesorem. V závěrečné kapitole jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky simulací a měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master thesis deals with auxiliary inverter drives. New and existing topologies of auxiliary drives are described in the opening chapters. The following chapters describe the analysis and simulation of the selected topologies. A controlling algorithm was developed for one of the selected topologies. The Programming and verification of the functionality of the algorithm was performed on a physical model, where the converters were controlled by the processor. The results of the simulations and measurements are evaluated in the final chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Novotny_DP.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058706_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058706_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058706_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.