Title: Algoritmy řízení měničů pomocných pohonů
Other Titles: Control algorithms of electronic converters of auxiliary drives
Authors: Novotný, Jan
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15372
Keywords: měnič pro pomocné pohony;snižovací pulsní měnič;napěťový střídač;diodový můstkový usměrňovač;galvanické oddělení;IGBT
Keywords in different language: auxiliary inverter;buck converter;inverter;diode rectifier bridge;galvanic isolation;IGBT
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou řízení měničů pomocných pohonů. V úvodních kapitolách jsou popsány stávající a nové topologie pomocných pohonů. Dále pak popisuje analýzu a simulaci vybraných topologií, kde pro jednu z vybraných topologií je vytvořen algoritmus řízení. Naprogramování a ověření funkčnosti algoritmu bylo provedeno na fyzikálním modelu, kde měniče byly řízeny procesorem. V závěrečné kapitole jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky simulací a měření.
Abstract in different language: This Master thesis deals with auxiliary inverter drives. New and existing topologies of auxiliary drives are described in the opening chapters. The following chapters describe the analysis and simulation of the selected topologies. A controlling algorithm was developed for one of the selected topologies. The Programming and verification of the functionality of the algorithm was performed on a physical model, where the converters were controlled by the processor. The results of the simulations and measurements are evaluated in the final chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Novotny_DP.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
058706_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,45 kBAdobe PDFView/Open
058706_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,59 kBAdobe PDFView/Open
058706_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.