Title: Optimization of through-hole plating method for prototyping
Authors: Otáhal, Alexandr
Crha, Adam
Růžička, Richard
Szendiuch, Ivan
Šimek, Václav
Citation: Electroscope. 2016, č. 1.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c9.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17673
ISSN: 1802-4564
Keywords: pokovení měd;deska plošných spojů;reverzně pulzní proud
Keywords in different language: copper plating;printed circuit board;reverse pulse current
Abstract: Tento článek se zabývá optimalizovaným procesem pokovení mědí pro prototypovou výrobu desek plošných spojů. Toto pojednání popisuje problematiku pokovení mědí s využitím reverzně pulsního proudu. Hlavní část procesu o níž pojednává tento dokument je aktivace povrchu desek plošných spojů pro rovnoměrné pokovení mědí povrch průchozích otvorů v deskách plošných spojů.
Abstract in different language: This paper deals with optimizing of copper plating process for manufacturing of small amount of printed circuit boards. This treatise describe problematic of copper plating based on reverse pulse. Main discussed procedure in this paper is activation of printed circuit board surface for conformal copper plated surface of through holes.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c9.pdfPlný text308,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.