Název: Nabývání vlastnictví
Další názvy: Acquisition of Ownership
Autoři: Beránek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18102
Klíčová slova: nabytí vlastnického práva;originární a derivativní způsoby;neoprávněná osoba;vlastnické právo;převod
Klíčová slova v dalším jazyce: acquisition of ownership;originary and derivative ways;unauthorised person;right of ownership;transfer
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Nabývání vlastnictví" se zabývá originárními a derivativními způsoby nabývání. Nejprve popisuje historickou genezi jednotlivých institutů, následně vykládá základní pojmy, jež je vhodné objasnit. Poté se podrobně věnuje originárnímu nabývání, zejména analyzuje změny a dopady způsobené přijetím nového občanského zákoníku. Kapitole o derivativním nabývání je dán menší prostor, avšak obsahuje stěžejní problematiku. V závěru práce řeší institut nabývání od neoprávněného a přináší i základní informace o jeho úpravě v německém právu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis on the topic of "Acquisition of ownership" deals with originary and derivative ways of acquiring. First, it describes the historical evolution of the various institutes, then it interprets basic concepts that should be clarified. After it closely examines originary acquisition, especially analyzing the changes and impacts caused by the adoption of the new Civil Code. Chapter on derivative acquisition is given less space, but it contains key issues. In conclusion the thesis addresses Institute of unauthorized acquisition and provides basic information on its adaptation in German law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Jakub Beranek_Nabyvani vlastnictvi final.pdfPlný text práce583,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Beranek.pdfPosudek vedoucího práce750,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Beranek.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Beranek.pdfPrůběh obhajoby práce265,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.