Název: Pohlavní rozdíly ve výskytu onemocnění v bioarcheologickém záznamu
Další názvy: Sex differences in the prevalence of disease in bioarcheological record
Autoři: Dundálková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Pankowská, Anna
Oponent: Spěváčková, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19037
Klíčová slova: gender;pohlaví;pohlavní rozdíly v bioarcheologii;fyziologické rozdíly;kulturní předpoklady chování
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;sex;sexual differences in bioarchaeology;physiological differences;cultural behavioural preconditions
Abstrakt: Práce je zaměřená na sledování biologických a kulturních faktorů, které ovlivňují rozdílný výskyt onemocnění mezi muži a ženami. Sledovala jsem především faktory, jako jsou chování, status, strava a pracovní aktivita, s cílem zjistit, zda onemocnění a jeho projev je úzce vázán k biologickému pohlaví a genderu. Srovnávány byly vzorky jedinců z různých populací v místě a čase, s rozdílným pohlavím, společenským statusem, pracovní aktivitou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on an observation of biological and cultural factors, which influence a different occurrence of disease between men and women. I primarily studied factors such as behaviour, a status, a diet and working activities, with an objective to find out, if the disease and its manifestation are closely related to biological sex and gender. Samples of individuals from different populations from different place and time were compared with different sex, social status and working activity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kamila_Dundalkova_2015.pdfPlný text práce616,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Dundalkova_posudek vedouciho zari 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Dundalkova_posudek oponenta zari 2015.pdfPosudek oponenta práce894,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Dundalkova_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPrůběh obhajoby práce499,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.