Název: Auftreten und Funktion von Modalverben und ihren Umschreibungen in ausgewählten journalistischen Texten
Další názvy: Occurance and function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic texts
Autoři: Malá, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Marina
Oponent: Vávra, Zdeněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19334
Klíčová slova: modální slovesa;opisy;žurnalistický text;modalita;pomocná slovesa;morfologická charakteristika;syntaktická charakteristika;sémantická charakteristika
Klíčová slova v dalším jazyce: modal verbs;transcriptsm;journalistic text;modality;auxiliary verbs;morphological characteristic;syntactic characteristic;semantic characteristic
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá funkcí a užitím německých modálních sloves a jejich opisů ve vybraných německých žurnalistických textech.Pro analýzu těchto sloves byly vybrány německé noviny Passauer Neue Presse, Bild nebo TZ.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with an occurrence and a function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic texts. For the analysis of these modalverb had been chosen german news assauer Neue Presse, Bild and TZ.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_mala_pavlina.pdfPlný text práce809,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Mala V.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Mala O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Mala.jpegPrůběh obhajoby práce597,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.