Title: Auftreten und Funktion von Modalverben und ihren Umschreibungen in ausgewählten journalistischen Texten
Other Titles: Occurance and function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic texts
Authors: Malá, Pavlína
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Vávra, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19334
Keywords: modální slovesa;opisy;žurnalistický text;modalita;pomocná slovesa;morfologická charakteristika;syntaktická charakteristika;sémantická charakteristika
Keywords in different language: modal verbs;transcriptsm;journalistic text;modality;auxiliary verbs;morphological characteristic;syntactic characteristic;semantic characteristic
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá funkcí a užitím německých modálních sloves a jejich opisů ve vybraných německých žurnalistických textech.Pro analýzu těchto sloves byly vybrány německé noviny Passauer Neue Presse, Bild nebo TZ.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an occurrence and a function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic texts. For the analysis of these modalverb had been chosen german news assauer Neue Presse, Bild and TZ.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_mala_pavlina.pdfPlný text práce809,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mala V.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Mala O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mala.jpegPrůběh obhajoby práce597,05 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.