Title: Hudební tvorba B. Smetany a její uplatnění v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Musical Works of B. Smetana and Their Application in Music Lessons at Primary School
Authors: Veberová, Jana
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Vimrová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19783
Keywords: Bedřich Smetana;poslech;hudební vnímání;hudební schopnosti;hudební výchova;základní vzdělávání;didaktické náměty;práce s poslechem;Přiletěly vlaštovičky;předehra Doktor Faust;Bettina polka
Keywords in different language: Bedřich Smetana;listening;music perception;musical abilities;music;elementary education;didactic suggestions;work with listening;Přiletěly vlaštovičky;overture Doktor Faust;Bettina polka
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá uplatněním Smetanovy tvorby v poslechových činnostech hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. Jejím cílem je představit dílo hudebního skladatele Bedřicha Smetany, zachytit důležité aspekty poslechu hudby na ZŠ a na základě těchto informací uvést nové didaktické náměty pro práci s poslechovými ukázkami z tvorby jmenovaného skladatele. Kapitola první potvrzuje význam a hodnotu Smetanova hudebního počinu a také dokazuje, že ze skladatelovy rozmanité tvorby lze vybírat další poslechový materiál do výuky. Druhá a třetí kapitola poukazují na potřebu aktivního poslechu umělecky hodnotné hudby na ZŠ a předkládají fakt, že zejména snahou o analytické vnímání různorodé hudby podpoříme rozvoj hudebních schopností u žáků mladšího školního věku. Čtvrtá a pátá část diplomové práce představují možnosti práce s poslechovými skladbami z tvorby B. Smetany na 1. stupni ZŠ, jež jsou uvedené v příslušných učebnicích hudební výchovy, nebo mnou didakticky zpracované.
Abstract in different language: This thesis deals with the application of Smetana's creation of listening activities in music education in the first grade of primary school. Its aim is to introduce the work of composer Bedřich Smetana, to capture important aspects of listening to music in primary school and based on this information to provide new teaching techniques using listening examples from the works by this composer. The first chapter confirms the importance and value of Smetana's musical achievements and also proves that the composer's diverse creation uses other audio materials in teaching. The second and third chapters point to the need for active listening to artistically valuable music in primary school and presents the fact that the analytical perception of different types of music will support the development of children musical abilities in elementary school. The fourth and fifth part of this thesis introduce the possibilities to work with songs from Smetana's work in the first grade of primary school, which are listed in the appropriate music textbooks or can be taught.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_Jana_Veberova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Veberova_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce985,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Veberova_posudek_oponenta_DP_Vimrova.pdfPosudek oponenta práce949,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Veberova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce281,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.