Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký, Jan
dc.contributor.authorZdeňková, Denisa
dc.contributor.refereePilous, Václav
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:24Z
dc.date.available2012-12-03cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:24Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-13
dc.identifier54715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19801
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o využití hlasovacích zařízení na prvním stupni základní školy. Hlavním cílem teoretické části bylo představit hlasovací zařízení, vysvětlit, jak funguje, odhalit jeho výhody a nevýhody ve vyučování, zorientovat se na trhu s hlasovacími zařízeními a vytvořit přehled nabízených produktů. Dále pak se seznámit s aplikacemi vhodnými pro hlasování a nakonec posoudit, jak využít hlasovací zařízení v rámci aktivizačních metod. Druhá část práce je praktická. Tvoří ji praktická ukázka z vyučování, kde bylo použito hlasovací zařízení a dotazník, který byl vytvořen pro učitele prvního stupně. Výsledky dotazníku ukazují znalosti, zájmy a postoje pedagogů v oblasti informačních technologií.cs
dc.format74 s. (89 755 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthlasovací zařízenícs
dc.subjectvýhodycs
dc.subjectnevýhodycs
dc.subjectprůzkum trhucs
dc.subjectotázky a odpovědics
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectaktivizační metodycs
dc.subjectpraktické využitícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.titleHlasovací zařízení jako moderní pomocník na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeVoting system like a modern helper at elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis disertation deals with the voting system at elementary school. The main target of the theoretical part was to present the voting system, explain how it works and find out its teaching benefits and downsides. Then the work shows how to find one´s bearing and create the list of offered products. Further, this work deals with application applicable to voting system and finally consider how to use the voting system in the activation method. The second part of this work is practical. It is formed of the examples of teaching where the voting system and a question form where used. This question form was created for elementary school teachers. The results show knowledge, interests and information technology attitude of teachers.en
dc.subject.translatedvoting equipmenten
dc.subject.translatedadvantagesen
dc.subject.translateddisadvantagesen
dc.subject.translatedmarket researchen
dc.subject.translatedquestions and answersen
dc.subject.translatedtoolen
dc.subject.translatedactivation methodsen
dc.subject.translatedpractical use questionnaireen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Hlasovaci zarizeni -Zdenkova.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Zdenkova.pdfPosudek vedoucího práce53,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zdenkova opon..pdfPosudek oponenta práce340,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zdenkova protokol095.pdfPrůběh obhajoby práce132,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.