Název: Náměty pro práci s 3D tiskárnou pro žáky základních škol
Další názvy: Ideas for working with 3D printer for primary school students
Autoři: Šebianová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Oponent: Korytář, Jindřich
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19809
Klíčová slova: 3D tisk;3D tiskárna;rapid prototyping;historie 3D tisku;technologie 3D tisku;materiály pro 3D tisk;využití 3D tisku;3D modely v programu sketchup
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D print;3D printer;rapid prototyping;history of 3D tisk;technology of 3D tisk;3D printing materials;use of 3D print;3D models in program sketchup
Abstrakt: Teoretická část diplomové práce obsahuje stručnou historii a technologii 3D tisku, uvádí přehled materiálů, ze kterých lze tisknout, a nabízí vhled do možností využití 3D tisku v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Dále se práce zabývá přínosem 3D tisku k rozvoji kompetencí žáka a možnostmi využití 3D tisku ve školství. Praktická část popisuje průběh ověřování návrhů. Zahrnuje výběr a výrobu 3D modelů, jejich ověření, i zajímavé návrhy od žáků. V práci uvádím několik doporučení pro práci s 3D tiskárnou, ke kterým jsem dospěla, a připojuji šest jednoduchých námětů pro výrobu 3D modelů v programu SketchUp, doplněných o metodický list, ukázky a postup výroby.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the diploma work contains the brief history and technology of the 3D print, the overview of printable materials and suggests the possibilities of the use of the 3D print in various spheres of human activity. The work also concerns the contribution of 3D print to development of pupils´ competence and the possibilities of the use of 3D print in school education. The practical part describes the progress of designs verification. It includes the choice and production of 3D models, their verification and also some interesting pupils´ designs. I present several recommendations for work with 3D printer, to which I concluded, and I also add six simple designs for 3D models in the program SketchUp, including the methodical sheet, illustrations and process of production.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Lucie Sebianova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Sebianova.pdfPosudek vedoucího práce53,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Posudek op Sebianova.pdfPosudek oponenta práce79,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Sebianova protokol096.pdfPrůběh obhajoby práce147,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.