Title: Faktory neurotičnosti žáků ZŠ
Other Titles: Neurotic factors of elementary school students
Authors: Werner, Roman
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19887
Keywords: neuróza;faktory neurotizace;neurotické poruchy;úzkost;strach;základní škola
Keywords in different language: neurosis;neurotization factors;neurotic disorders;anxiety;fear;elementary school
Abstract: Práce je zaměřena na popis a výzkum faktorů neurotizace žáků základních škol. Byl proveden výzkum na dvou základních školách v Nýrsku a v Tachově. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána problematika neurotičnosti získaná komparací dostupných zdrojů. V praktické části je, proveden výzkum na 2 vybraných základních školách.
Abstract in different language: This work is focussed on describing and researching the neurotization factor of elementary school students. The research took a place at two elementary schools in Nýrsko and Tachov. This bachelor theses is divided in two parts theoretical and practical. Theoretical part is describing a problematic of neurotic, obtained by the comparation of aviable resources. Practical part presents research results from two elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Werner.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Werner - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Werner - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Werner - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce166,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.