Název: Metodika nácviku základních prvků street workoutu pro začínající cvičence.
Další názvy: Methodology and training of basic elements in Street workout for beginners.
Autoři: Běhounek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20010
Klíčová slova: street workout;metodika;cviky;posilování
Klíčová slova v dalším jazyce: street workout;methodics;exercises;strengthening
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na metodiku základních cviků Street workoutu pro začínající a mírně pokročilé jedince. K cvikům je vytvořena názorná fotodokumentace, popsány zapojované svaly a nejčastější chyby. Záměrem je poskytnout začínajícím jedincům vhodný počáteční materiál. Při výběru cviků byl tedy brán zřetel na fakt, že se jedná o začátečníky a mírně pokročilé. Kapitoly jsou rozděleny na zádové svalstvo, hrudník, ramena, břišní svalstvo, svaly nohou stehna a hýždě, svaly nohou lýtka. Pro motivaci jsou zde zařazeny i cviky náročnější.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is targeted at methodic of basic exercises Street workout mainly for beginners and intermediate. There are illustrative photographs made for each exercise individually and also describe currently used muscles and the most common mistakes made during training as well. This thesis aims to provide appropriate material for beginners. There were taken into account facts that this dissertation is for beginners and intermediate during the selection of exercises. There are chapters divided on the back muscles, chest, shoulders, abdominal muscles, leg muscles - thighs and buttocks, leg muscles - calf. There are also included exercises more challenging for motivation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace JB dokonceno.pdfPlný text práce7,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-BEHOUNEK VP.pdfPosudek vedoucího práce111,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-BEHOUNEK OP.pdfPosudek oponenta práce220,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-BEHOUNEK J..pdfPrůběh obhajoby práce42,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.