Title: Metodika nácviku základních prvků street workoutu pro začínající cvičence.
Other Titles: Methodology and training of basic elements in Street workout for beginners.
Authors: Běhounek, Jiří
Advisor: Valach, Petr
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20010
Keywords: street workout;metodika;cviky;posilování
Keywords in different language: street workout;methodics;exercises;strengthening
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na metodiku základních cviků Street workoutu pro začínající a mírně pokročilé jedince. K cvikům je vytvořena názorná fotodokumentace, popsány zapojované svaly a nejčastější chyby. Záměrem je poskytnout začínajícím jedincům vhodný počáteční materiál. Při výběru cviků byl tedy brán zřetel na fakt, že se jedná o začátečníky a mírně pokročilé. Kapitoly jsou rozděleny na zádové svalstvo, hrudník, ramena, břišní svalstvo, svaly nohou stehna a hýždě, svaly nohou lýtka. Pro motivaci jsou zde zařazeny i cviky náročnější.
Abstract in different language: The dissertation is targeted at methodic of basic exercises Street workout mainly for beginners and intermediate. There are illustrative photographs made for each exercise individually and also describe currently used muscles and the most common mistakes made during training as well. This thesis aims to provide appropriate material for beginners. There were taken into account facts that this dissertation is for beginners and intermediate during the selection of exercises. There are chapters divided on the back muscles, chest, shoulders, abdominal muscles, leg muscles - thighs and buttocks, leg muscles - calf. There are also included exercises more challenging for motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace JB dokonceno.pdfPlný text práce7,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BEHOUNEK VP.pdfPosudek vedoucího práce111,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BEHOUNEK OP.pdfPosudek oponenta práce220,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BEHOUNEK J..pdfPrůběh obhajoby práce42,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.