Název: Příprava, realizace a reflexe obsahu dětského letního tábora pro děti mladšího a středního školního věku
Další názvy: Preparation, implementation and reflection on the content of children's summer camp for children at primary and secondary school age
Autoři: Tolarová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20013
Klíčová slova: dětský letní tábor;příprava;realizace;reflexe;mladší školní věk;střední školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: children's summer camp;preparation;realization;reflection;younger school age;older school age
Abstrakt: Má diplomová práce se zabývá problematikou pořádání zotavovacích akcí, konkrétně táborů. Práce poukazuje jak na celkovou přípravu, materiální zajištění, personální zázemí, tak i na samotnou realizaci akce. Stěžejní část práce popisuje podrobný táborový program s celotáborovou hrou Alvarezova dobrodružství, který se může stát pro mnohé nejen inspirací, ale i jako náplň své budoucí akce. Tento tábor byl realizován v srpnu 2014 v Plasích u Plzně a program byl vymyšlen na 14 dní pro děti ve věku 6-17 let. Konec práce je věnován reflexi všech hraných her, kterou děti na táboře dělaly formou připraveného dotazníku a slouží tak k vyvarování se příštích chyb při hraní popisovaných her.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis is focused on topic of organizing rehabilitation events, specifically camps. Content of my thesis is concerned with organizing such events, providing needed material rial and personnel and concrete realizing of the camp. Major part of my thesis describes detailed camp programme and the main camp game called Alvarez's adventure. The goal of the thesis is to inspire future events in the way of organization and can function as a real plan for similar camps. The actual camp was realized in August 2014 in Plasy near to Plzeň and the programme was created for fourteen day long camp for age of children from six to seventeen. The end of the thesis is reflection of all games within the programme and was made in format of questionnaire given to the children at the end of the camp. It is set to eliminate mistakes in the games when again realized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tolarova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-TOLAROVA E. VP.pdfPosudek vedoucího práce234,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-TOLAROVA E. OP.pdfPosudek oponenta práce168,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-TOLAROVA E..pdfPrůběh obhajoby práce45,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.