Název: Role asistenta pedagoga při integraci dětí s poruchou autistického spektra
Další názvy: The role of the teacher's assistant in the integration of pupils with autistic spectrum disorder
Autoři: Kupka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2007
Klíčová slova: asistent pedagoga;poruchy autistického spektra;integrace;Aspergerův syndrom
Klíčová slova v dalším jazyce: teacher's assistant;autistic spectrum disorders;integration;Asperger syndrom
Abstrakt: Tématem diplomové práce je problematika integrace žáků s poruchou autistického spektra v běžné škole a role asistenta pedagoga při integraci těchto žáků. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu poruchy autistického spektra, historickým vývojem diagnostiky a léčby, popisem symptomů těchto poruch, diagnózou Aspergerův syndrom a legislativní oporou integrace žáků s poruchou autistického spektra. Čtvrtá kapitola obsahuje informace o možných problémech, se kterými se může setkat žák nebo vyučující žáka s poruchou autistického spektra. V páté kapitole jsou uvedeny anamnestické údaje mého klienta, popis vývoje poruch autistického spektra, popis práce asistenta a odborná polemika.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is the issue of intergration of pupils with the autistic spectrum disorders into the mainstream schools and the role of the teacher´s assistant in the integration of these pupils. The work is divided into five chapters. The first three chapters define the term the autistic spectrum disorders, its historical diagnostical development and treatment. It also describes the symptoms of these disorders, the diagnosis of Asperger syndrom and the legislative support of intergation of pupils with the autistics spectrum disorders.The fourth chapter focuses on possible problems that autistics students and their teachers can face. The fifth chapter presents the anamnesis of my client, the description of development of the autistic spectrum disorders and finally the desctiption of the role and work of the teacher´s assistant plus professional polemic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Pavel Kupka.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kupka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kupka - oponent.pdfPosudek oponenta práce265,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kupka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.