Název: Trestní odpovědnost právnických osob
Další názvy: Criminal liability of legal entities
Autoři: Slavíková, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20144
Klíčová slova: právnické osoby;trestní odpovědnost;zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;protiprávní jednání;trestný čin;právní úprava
Klíčová slova v dalším jazyce: legal entities;criminal lability;criminal liability of legal entities and proceedings against them;infringement;criminal offence;legal regulation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vyložením pojmu trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s jejím zavedením do českého právního řádu. Práce je zaměřena na hmotněprávní základ tohoto institutu. Dále se snaží poukázat na nedostatky současné úpravy, nejčastější problémy s aplikací a připravovanou novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. Závěrem hodnotí dosavadní praxi zákona a srovnává českou právní úpravu s úpravou francouzskou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents the explanation of criminal liability of legal entities in relation to its introduction in the Czech legal order. Said thesis is focused on substantive basis of the above legal concept. Further, it demonstrates deficiencies of the existing regulation, the most frequent issues connected with application, and the amendment to Act No. 418/2011 Coll. being prepared. Finally, the thesis evaluates the existing practice of the act and compares the Czech legal regulation with the French legal regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Denisa Slavikova - Trestni odpovednost pravnickych osob.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Slavikova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce106,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Slavikova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce58,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Slavikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce59,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.