Název: Vznik a zánik obce
Další názvy: Emergence and extiction of the village
Autoři: Froněk, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20165
Klíčová slova: vznik obcí;zánik obcí;odsun němců;veřejná správa;místní správa;obec
Klíčová slova v dalším jazyce: emergence of villages;extinction of villages;expulsion of germans;public governance;local government;municipality
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá aktuálním i historickým vývojem vzniku a zániku obcí, správní činnosti a také pojednává o související veřejné správě a samosprávě. Práce se také zabývá vývojem příhraničních oblastí České republiky, které prošly složitým vývojem. Toto téma je velice zajímavé a jistě obohatí řadu jejich čtenářů o užitečné informace.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with current and historical development of the creation and extinction of municipalities, administrative activities and also discusses the related public governance and local government. Work is also engaged in the development of border areas of the Czech Republic, which have undergone a complex evolution. This work is very interesting and certainly enrich many of their readers with useful information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vznik a zanik obci - FINAL.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Posudek VP - Fronek -_Louda.pdfPosudek vedoucího práce585,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek OP - Fronek - Triner.pdfPosudek oponenta práce668,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Protokol Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce324,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.