Název: Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích
Další názvy: Factors influencing tensile test results of miniature specimens
Autoři: Šindelářová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Džugan, Jan
Oponent: Volák, Josef
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20311
Klíčová slova: zkouška tahem;deformace;optické snímače deformace;digitální obrazová korelace;miniaturní vzorky;způsob výroby;velikost zrna
Klíčová slova v dalším jazyce: tensile test;strain;optical extensometer;digital image correlation;miniature specimens;manufacturing method;grain size
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňujícími výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích. Měření deformací vzorku bylo provedené digitální obrazovou korelací. Prováděné experimenty byly zaměřené na vliv způsobu výroby miniaturních vzorků pro zkoušku tahem. Dále byl zkoumán vliv velikosti zrna na výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích. Veškeré výsledky byly porovnány s klasickou zkouškou v tahu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with factors influencing the results of tensile tests of miniature specimens. Strain measurement was performed using digital image correlation. Performed experiments were focused on the influence of manufacturing method for miniature tensile specimens. Furthermore, the influence of grain size on the results of miniature tensile specimens was investigated. All results were compared with standard tensile tests results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Faktory ovlivnujici vysledky zkousky tahem na miniaturnich vzorcich.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hodnoceni_Sindelarova.tifPosudek vedoucího práce105,47 kBTIFFZobrazit/otevřít
oponent-OP_Sindelarova.tifPosudek oponenta práce135,09 kBTIFFZobrazit/otevřít
obhajoba-Prubeh_Sindelarova.tifPrůběh obhajoby práce44,92 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.