Title: Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích
Other Titles: Factors influencing tensile test results of miniature specimens
Authors: Šindelářová, Miroslava
Advisor: Džugan, Jan
Referee: Volák, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20311
Keywords: zkouška tahem;deformace;optické snímače deformace;digitální obrazová korelace;miniaturní vzorky;způsob výroby;velikost zrna
Keywords in different language: tensile test;strain;optical extensometer;digital image correlation;miniature specimens;manufacturing method;grain size
Abstract: Bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňujícími výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích. Měření deformací vzorku bylo provedené digitální obrazovou korelací. Prováděné experimenty byly zaměřené na vliv způsobu výroby miniaturních vzorků pro zkoušku tahem. Dále byl zkoumán vliv velikosti zrna na výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích. Veškeré výsledky byly porovnány s klasickou zkouškou v tahu.
Abstract in different language: This thesis deals with factors influencing the results of tensile tests of miniature specimens. Strain measurement was performed using digital image correlation. Performed experiments were focused on the influence of manufacturing method for miniature tensile specimens. Furthermore, the influence of grain size on the results of miniature tensile specimens was investigated. All results were compared with standard tensile tests results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Faktory ovlivnujici vysledky zkousky tahem na miniaturnich vzorcich.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Sindelarova.tifPosudek vedoucího práce105,47 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Sindelarova.tifPosudek oponenta práce135,09 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Sindelarova.tifPrůběh obhajoby práce44,92 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.