Název: Soukromý rituál
Další názvy: Private ritual
Autoři: Polatová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Vach, Gabriel
Oponent: Potůčková, Naděžda
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20875
Klíčová slova: porcelán;svatba;rituál;talíř;servis;sada;dekor;květomluva;květiny
Klíčová slova v dalším jazyce: porcelain;wedding;ritual;plate;service;set;decor;language of flowers;flowers
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo vytvořit sadu svatebních talířů určených na vlastní svatbu. Jedná se o set dekorovaných mělkých, hlubokých a dezertních talířů pro všechny hosty, kteří budou pozváni na hostinu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma thesis was to create a set of wedding porcelain plates designed for my own wedding. It is a set of decorated dinner plates, soup plates and dessert plates for all guests, who are invited to the wedding feast.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Klara Polatova.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Polatova_ved.pdfPosudek vedoucího práce181,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Polatova_op.pdfPosudek oponenta práce208,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Polatova.pdfPrůběh obhajoby práce151,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.