Title: Piagetova psychologie morálního vývoje
Other Titles: Piaget's psychology of moral development
Authors: Skramuský, Karel
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22651
Keywords: morálka;heteronomie;autonomie;vzájemný respekt;jednostranný respekt;piaget. nátlak;spolupráce
Keywords in different language: moral;heteronomy;autonomy;mutual respect;unilateral respect;piaget;constraint;cooperation
Abstract: Bakalářská práce je o švýcarském psychologovi Jeanu Piagetovi a jeho teorii morálního vývoje. Práce se zajímá o vysvětlení jeho práce s dětmi. Také popisuje Piagetův vývoj inteligence a vývoj morálního usuzování. Tato práce má za úkol vysvětlit, jak děti rozumí pravidlům, popsat vlastnosti jednostranného a vzájemného respektu. Dále co se musí stát, aby se z heteronomní morálky stala morálka autonomní. Na konci se píše o Durkheimovi, protože Piaget chtěl srovnat jeho teorii morálky s ostatními teoriemi morálky ostatních badatelů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about a Swiss psychologist Jean Piaget and his theory of children's moral development. The thesis is interested in explaining his work with children and describing how intelligence is evolving. Furthermore, it depicts moral reasoning and explains how children understand the rules. It also clarifies terms like unilateral respect and mutual respect. Moreover this thesis explains what must happen so that heteronymous morals become autonomous. At the end we are talking about Durkheim because Piaget wanted to compare his work with theories of other researchers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piagetova psychologie moralniho vyvoje.pdfPlný text práce872,92 kBAdobe PDFView/Open
skramusky_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce583,09 kBAdobe PDFView/Open
skramusky_polak.pdfPosudek oponenta práce614,29 kBAdobe PDFView/Open
Skramusky Karel_HUM_06_2016.pdfPrůběh obhajoby práce101,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.