Název: Analýza možností informační podpory prodeje služeb ve ŠKODA ICT, s. r. o.
Další názvy: The analysis of sales information support services in the ICT SKODA, Ltd.
Autoři: Smetanová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Basl, Josef
Oponent: Vurm, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2299
Klíčová slova: informační a komunikační služby;outsourcing služeb ICT;informační zdroje;informační systém;marketingový informační systém;management vztahu se zákazníky
Klíčová slova v dalším jazyce: information and communication services;outsourcing of ICT services;information resources;information system;marketing information system;customer relationship management
Abstrakt: Projekt diplomové práce se zabývá analýzou informačních zdrojů a systému pro oblast podpory prodeje ICT služeb v podniku Škoda ICT, s. r. o. Definování základních pojmů ? ICT, outsourcing služeb ICT, marketingový informační systém a provedení analýz současného stavu, informačních zdrojů, ze kterých budou vycházet návrhy doporučení na marketingový informační systém.
Abstrakt v dalším jazyce: The project thesis deals with the analysis of information sources and systems for the sales support of ICT services in the Skoda ICT Ltd. Defining the basic concepts - ICT, outsourcing of ICT services, marketing information system and analysis of the current state of information sources from which the draft recommendations based on marketing information system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Smetanova_D.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetanova_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce480,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetanova_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce632,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetanova_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce456,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.