Title: Analýza možností informační podpory prodeje služeb ve ŠKODA ICT, s. r. o.
Other Titles: The analysis of sales information support services in the ICT SKODA, Ltd.
Authors: Smetanová, Dagmar
Advisor: Basl, Josef
Referee: Vurm, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2299
Keywords: informační a komunikační služby;outsourcing služeb ICT;informační zdroje;informační systém;marketingový informační systém;management vztahu se zákazníky
Keywords in different language: information and communication services;outsourcing of ICT services;information resources;information system;marketing information system;customer relationship management
Abstract: Projekt diplomové práce se zabývá analýzou informačních zdrojů a systému pro oblast podpory prodeje ICT služeb v podniku Škoda ICT, s. r. o. Definování základních pojmů ? ICT, outsourcing služeb ICT, marketingový informační systém a provedení analýz současného stavu, informačních zdrojů, ze kterých budou vycházet návrhy doporučení na marketingový informační systém.
Abstract in different language: The project thesis deals with the analysis of information sources and systems for the sales support of ICT services in the Skoda ICT Ltd. Defining the basic concepts - ICT, outsourcing of ICT services, marketing information system and analysis of the current state of information sources from which the draft recommendations based on marketing information system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smetanova_D.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Smetanova_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce480,09 kBAdobe PDFView/Open
Smetanova_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce632,1 kBAdobe PDFView/Open
Smetanova_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce456,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.