Název: Zhodnocení stavu 20 kWp fotovoltaické elektrárny
Další názvy: Condition assessment of 20 kWp photovoltaic power plant
Autoři: Vochot, Bohumír
Vedoucí práce/školitel: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Oponent: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23009
Klíčová slova: sluneční záření;fotovoltaický panel;voltampérová charakteristika fv článku;výkon fv panelu
Klíčová slova v dalším jazyce: solar radiation;photovoltaic panel;current-voltage characteristics of a solar cell;pv module performance
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se věnuje zhodnocením stavu 20 kWp fotovoltaické elektrárny. První část práce se zabývá základními vlastnostmi provozování fotovoltaických systémů s ohledem na připojení do sítě. Druhá část popisuje jednotlivé části 20 kWp FV elektrárny na ZČU FEL. Třetí část se týká praktické části a tj. kontroly stavu FV panelů a stejnosměrných rozvodů. Posledním bodem diplomové práce je vyhodnocení činnosti střídačů s ohledem na kvalitu dodávané energie
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with condition of 20 kWp photovoltaic power plants. The first part deals with the basic characteristics of operation of photovoltaic systems to the network connection. The second part describes the individual parts of a 20 kWp solar power plant on ZČU FEL. The third part relates to the practical and ie. check the status of the PV modules and DC systems. The last point of the thesis is to evaluate the activities of inverters with regard to the quality of supplied energy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Vochot.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067172_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067172_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067172_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.