Title: Zhodnocení stavu 20 kWp fotovoltaické elektrárny
Other Titles: Condition assessment of 20 kWp photovoltaic power plant
Authors: Vochot, Bohumír
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23009
Keywords: sluneční záření;fotovoltaický panel;voltampérová charakteristika fv článku;výkon fv panelu
Keywords in different language: solar radiation;photovoltaic panel;current-voltage characteristics of a solar cell;pv module performance
Abstract: Předkládaná diplomová práce se věnuje zhodnocením stavu 20 kWp fotovoltaické elektrárny. První část práce se zabývá základními vlastnostmi provozování fotovoltaických systémů s ohledem na připojení do sítě. Druhá část popisuje jednotlivé části 20 kWp FV elektrárny na ZČU FEL. Třetí část se týká praktické části a tj. kontroly stavu FV panelů a stejnosměrných rozvodů. Posledním bodem diplomové práce je vyhodnocení činnosti střídačů s ohledem na kvalitu dodávané energie
Abstract in different language: This thesis deals with condition of 20 kWp photovoltaic power plants. The first part deals with the basic characteristics of operation of photovoltaic systems to the network connection. The second part describes the individual parts of a 20 kWp solar power plant on ZČU FEL. The third part relates to the practical and ie. check the status of the PV modules and DC systems. The last point of the thesis is to evaluate the activities of inverters with regard to the quality of supplied energy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vochot.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
067172_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,04 kBAdobe PDFView/Open
067172_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,42 kBAdobe PDFView/Open
067172_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.