Název: Analýza nabídky služeb cestovního ruchu na Tachovsku
Další názvy: Analysis of tourism services supply in Tachov region
Autoři: Havranová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kunešová Hana, Ing.
Oponent: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23422
Klíčová slova: cestovní ruch;služby;region tachovsko;marketingový mix;swot analýza;mystery shoping
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;services;tachov region;marketing mix;swot analysis;mystery shoping
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu nabídky služeb cestovního ruchu na Tachovsku, výzkum kvality nabízených služeb v oblasti informačních služeb a návrh nových produktů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu. Další částí práce je charakteristika regionu Tachovsko z hlediska služeb cestovního ruchu, dále výzkum kvality nabízených služeb v Informačních centrech regionu a SWOT analýza regionu. Poslední částí práce je marketingový mix a návrh nových produktů v podobě pobytů pro dvě cílové skupiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the analysis of the supply of tourism in the region Tachovsko, research into the quality of services offered in the field of information services and design new products. At the beginning of the work is focused on tourism and tourism services. Another part is Tachovsko characteristics of the region in terms of tourism services, further research into the quality of services offered in the region, information centers and SWOT analysis of the region. The last part is the marketing mix and design of new products in the form of visits for the two target groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Havranova_Monika.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havranova M. - O.PDFPosudek oponenta práce578,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havranova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce828,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havranova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce279,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.