Title: Analýza nabídky služeb cestovního ruchu na Tachovsku
Other Titles: Analysis of tourism services supply in Tachov region
Authors: Havranová, Monika
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23422
Keywords: cestovní ruch;služby;region tachovsko;marketingový mix;swot analýza;mystery shoping
Keywords in different language: tourism;services;tachov region;marketing mix;swot analysis;mystery shoping
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu nabídky služeb cestovního ruchu na Tachovsku, výzkum kvality nabízených služeb v oblasti informačních služeb a návrh nových produktů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu. Další částí práce je charakteristika regionu Tachovsko z hlediska služeb cestovního ruchu, dále výzkum kvality nabízených služeb v Informačních centrech regionu a SWOT analýza regionu. Poslední částí práce je marketingový mix a návrh nových produktů v podobě pobytů pro dvě cílové skupiny.
Abstract in different language: The work is focused on the analysis of the supply of tourism in the region Tachovsko, research into the quality of services offered in the field of information services and design new products. At the beginning of the work is focused on tourism and tourism services. Another part is Tachovsko characteristics of the region in terms of tourism services, further research into the quality of services offered in the region, information centers and SWOT analysis of the region. The last part is the marketing mix and design of new products in the form of visits for the two target groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havranova_Monika.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Havranova M. - O.PDFPosudek oponenta práce578,83 kBAdobe PDFView/Open
Havranova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce828,09 kBAdobe PDFView/Open
Havranova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce279,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.