Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 433
Kalaš, David
Barbora Strýcová, biografie významné sportovní osobnosti, analýza sportovního tréninku

The aim of my bachelor's thesis was to approach the entire sports career of Barbora Strýcová from childhood to the present. This work was focused mainly on the life of Barbora Strýcová and her tennis career. I mainly described Barbora's sports training, either on a...

Munzlingerová, Tereza
Vliv přímého primingu v silovém cvičení

This bachelor's thesis processes "The effect of direct priming on strength excercise". The work is divided to a theoretical and a methodical part. The theoretical part consists of chapters which contain topics like emotions, motivation, priming, communication and strength skills. Th...

Kule, Václav
Prevence a terapie při poranění kolenního kloubu ve fotbale

This bachelor thesis is about problematices with knee injuries in football. Theoretical part contains basics of anatomy and biomechanics of all structures which belongs to the knee joint area and discusses the most common types od injuries, especially soft structures of the knee jo...

Volák, Adam
Analýza obtížnosti a varianty tréninkové přípravy v rámci OCRA Predator Race

In the theoretical part of the barchelor thesis is breifly discribed the history of the extreme obstacle races their organisation and overview of obstacles. The typology of the races, the characteristics of the OCR runner and all aspects associated with training are also mentioned....

Janouškovec, Tomáš
Příprava a realizace beachvolejbalového turnaje pro neregistrované hráče v Plzeňském kraji (projektování sportovní akce)

The Bachelor thesis is about preparation and organization beachvolleyball tournament for the unregistered players in Pilsen region. The aim of the thesis is preparation and realization sport event with all the necessary requisites and with the help of sponsors. Theoretical part contains ...

Anderle, Robert
Porovnání tréninku hráčů ledního hokeje kategorie dorost v závodním období mezi roky 1966 až 1976 a roky 2008 až 2018

The bachelor thesis deals with the comparison of ice hockey training in the years 1966 to 1976 and 2008 to 2018 used in Czechoslovakia and later in the Czech Republic. It compares used hockey exercises in the given years with each other and what are the differences.&...

Novák, Rudolf
Analýza a komparace způsobu řešení standardních situací na fotbalovém MS 2018 v Rusku

The bachelor thesis deals with the analysis and subsequent comparison of defensive and offensive standard situations of selected teams at the 2018 World Cup in Russia. The data obtained by the method of recorded indirect observation of selected matches at the ČT Sport Archive ...

Herajt, Filip
Ideomotorický trénink brankáře v házené

The goal of my bachelor's thesis was to find out if ideomotorical training affects the performance of handball goalkeeper. In the theoretical part of this thesis I focused on mental and especially ideomotorical training and its connection to the performance of a go...

Chaloupková, Radka
Úroveň pohybových dovedností dětí předškolního věku v závislosti na jejich BMI

This thesis aims to determine whether the level of motor skills of preschool children correlates with the value of their BMI. The data collected in 2018 from measurements in the project named "Pohyb 1P" by Nadace sportující mládeže v Plzni was used for the calc...

Pytlová, Tereza
Metodická příručka aktivit pro osvojování první pomoci, zásad bezpečnosti a péče o zdraví u dětí předškolního věku (webové stránky)

The bachelor's thesis deals with the implementation of a methodological manual of activities for the acquisition of first aid, safety principles and health care for preschool children. The methodological manual is prepared in the form of a website (www.ppbz-cz.webnode.cz), which serves k...

Vodička, Roman
Metodika masérských technik pro sportovní a rekondiční masáže - horní končetiny (interaktivní DVD)

The topic of this bachelor thesis is the massage techniques methodology for sports and recondition massages - upper limb. It's output is an interactive DVD with a sample of an upper limb massage. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. &#...

Housarová, Denisa
Problematika obezity a její prevence v prostředí mateřské školy

This bachelor thesis focuses on the issue of obesity and its prevention in preschool children. The theoretical part deals with the factors that cause childhood obesity, its risks and ways of prevention. The practical part examines in selected preschool facilities the anthropometric para...

Pytlová, Nikola
Prostředky a možnosti motivace k pohybovým aktivitám v mateřské škole

The bachelor's thesis entitled Means and possibilities of motivation for movement activities in kindergarten deals with the topic of children's motivation and its influencing during movement activities. In the theoretical basis, we find a summary of basic knowledge in the field of&#x...

Javorčíková, Lenka
Srovnání výsledků testů tělesné zdatnosti žáků 2. stupně základní školy

I am dedicating my bachelor´s thesis to testing the physical abilities of children and comparing these results with a sample of results from the whole Czech republic. In the theoretical part I am focused on the history and characterization of the Versatility Badge of Olympic&#...

Paterová, Karolína
Profese učitele v mateřské škole a jeho vnímání důležitosti pohybové aktivity pro zdraví

This bachelor thesis remains the perception of physical activities in kindergarten teachers. The aim of the work was to find out how teachers perceive physical activity and their current lifestyle. Last but not least, to find out how this perception affects their work as a...

Hamerníková, Lucie
Cílená pohybová intervence pro dítě předškolního věku s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou

The bachelor thesis is focused on targeted movement intervention for a preschool child with attention deficit hyperactivity disorder. The thesis describes the ADHD syndrome, causes, manifestations, diagnosis, treatment and principles for working with children with ADHD. The work also contains a&#...

Přibáň, Jan
Motoricko-funkční příprava zaměřená na rozvoj koordinačních schopností u fotbalistů U10

This bachelor thesis aims to the improvement of coordination skills of footballer players in the U10 category. The goal of this thesis is to create a stack of exercises for this improvement. The thesis is divided into two main parts. The first part summarizes motor skills...

Mrázková, Daniela
Možnosti testování pohybových schopností dětí předškolního věku

The Bachelor thesis is focused on the possibilities of movement abilities testing of preschool children. The aim of the thesis is to introduce the possibilities of children´s testing in the kinder gardens in the Czech Republic. The theoretical part contains basic knowledge about mo...

Ruterlová, Lucie
Specifika mateřské pohybové školky

The bachelor´s thesis describes the specifics of kindergarten with focus on movement activities. It characterizes the legislative activity of functioning and lists suitable movement activities for preschool children and their motor development. It analyzes whether the amount of movement of presch...

Kubáčová, Veronika
Závěsný systém TRX a jeho využití ve školních a mimoškolních aktivitách

The aim of the bachelor thesis is to create a collection of exercises using TRX. These exercises would be used not only in PE classes at primary schools to do the classes more entertaining, but they would be also used by leaders of school and extracurricular physical...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 433