Title: Digitální rekonstrukce interiéru kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště
Other Titles: Digital Reconstruction of the interior of the St. Andrew Chapel at the Hradiště Castle
Authors: Halíková, Kateřina
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23746
Keywords: digitální rekonstrukce;3d model;kaple;kaple sv. ondřeje;sakristie;blovice;interiér;inventář;sketchup.
Keywords in different language: digital reconstruction;3d model;chapel;saint andrew chapel;sacristy;blovice;interior;equipment;sketchup.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá digitální rekonstrukcí interiéru kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích. Prvním úkolem této práce bylo vytvoření kartotéky týkající se původního inventáře kaple. Práce dále obsahuje popis sběru geodat a jejich zpracování. V práci je popsáno vytvoření samotného modelu interiéru kaple v programu SketchUp. Následně práce popisuje doplnění modelu inventářem, který se v současné době v kapli nenachází, rekonstruovaným převážně z dochovaných fotografií. Výsledná digitální rekonstrukce interiéru kaple bude prezentována návštěvníkům Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on a digital reconstruction of the interior of Saint Andrew Chapel in Hradiště Castle, Blovice, Pilsen Region. First task of this thesis was the creation of card file about the original inventory in the chapel. This work further contains the description of collecting geodata and their processing. In the thesis is described the creation of the model of chapel's interior in SketchUp. Furthermore, this thesis describes insertion of inventory, which is not currently located in the chapel, created based upon preserved photographs into the model. The resulting digital reconstruction of the interior of the chapel will be presented to future visitors of South Pilsen Region museum in Blovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce5,58 MBAdobe PDFView/Open
PO_Halikova.pdfPosudek oponenta práce721,59 kBAdobe PDFView/Open
PV_Halikova.pdfPosudek vedoucího práce813,19 kBAdobe PDFView/Open
P_Halikova.pdfPrůběh obhajoby práce33,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.