Název: Časoprostorové aktivity ve výtvarné výchově středních škol.
Další názvy: Timespaced activities in art education on hight school.
Autoři: Divišová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Oponent: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24088
Klíčová slova: umění;čas;prostor
Klíčová slova v dalším jazyce: art;time;space
Abstrakt: Cílem práce je seznámení se s uměleckými projevy výtvarné kultury 20. a 21. století, které přímo souvisejí se zacházením s časem a prostorem. Na základě získaných vědomostí byly navrženy výukové jednotky použitelné ve výtvarné výchově. Tyto jednotky byly zrealizované v 6 třídách Sportovního gymnázia v Plzni. Jednotky jsou v práci popsány a byl zreflektován jejich průběh. Práce je opatřena pojmovým slovníkem, který je umístěn za hlavním textem práce.Cílem práce je seznámení se s uměleckými projevy výtvarné kultury 20. a 21. století, které přímo souvisejí se zacházením s časem a prostorem. Na základě získaných vědomostí byly navrženy výukové jednotky použitelné ve výtvarné výchově. Tyto jednotky byly zrealizované v 6 třídách Sportovního gymnázia v Plzni. Jednotky jsou v práci popsány a byl zreflektován jejich průběh. Práce je opatřena pojmovým slovníkem, který je umístěn za hlavním textem práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to present the art demonstration of the visual arts culture of the 20th and 21st century which directly concern the time and the space. According to gained knowledges there were suggested educational units applicable in visual art lessons. These units were applied at 6th grades of the Sports grammar school in Plzen. Educational units are described in the thesis as well as their progress. There is a term dictionary placed behind the main part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Divisova - Casoprostorove aktivity.pdfPlný text práce5,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Divisova Veronika_vedouci_Uhl Skrivanova_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Divisova Veronika_oponent_Slavik_2016.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Divisova Veronika_2016.pdfPrůběh obhajoby práce487,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.