Title: Časoprostorové aktivity ve výtvarné výchově středních škol.
Other Titles: Timespaced activities in art education on hight school.
Authors: Divišová, Veronika
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24088
Keywords: umění;čas;prostor
Keywords in different language: art;time;space
Abstract: Cílem práce je seznámení se s uměleckými projevy výtvarné kultury 20. a 21. století, které přímo souvisejí se zacházením s časem a prostorem. Na základě získaných vědomostí byly navrženy výukové jednotky použitelné ve výtvarné výchově. Tyto jednotky byly zrealizované v 6 třídách Sportovního gymnázia v Plzni. Jednotky jsou v práci popsány a byl zreflektován jejich průběh. Práce je opatřena pojmovým slovníkem, který je umístěn za hlavním textem práce.Cílem práce je seznámení se s uměleckými projevy výtvarné kultury 20. a 21. století, které přímo souvisejí se zacházením s časem a prostorem. Na základě získaných vědomostí byly navrženy výukové jednotky použitelné ve výtvarné výchově. Tyto jednotky byly zrealizované v 6 třídách Sportovního gymnázia v Plzni. Jednotky jsou v práci popsány a byl zreflektován jejich průběh. Práce je opatřena pojmovým slovníkem, který je umístěn za hlavním textem práce.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to present the art demonstration of the visual arts culture of the 20th and 21st century which directly concern the time and the space. According to gained knowledges there were suggested educational units applicable in visual art lessons. These units were applied at 6th grades of the Sports grammar school in Plzen. Educational units are described in the thesis as well as their progress. There is a term dictionary placed behind the main part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Divisova - Casoprostorove aktivity.pdfPlný text práce5,88 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Divisova Veronika_vedouci_Uhl Skrivanova_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Divisova Veronika_oponent_Slavik_2016.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Divisova Veronika_2016.pdfPrůběh obhajoby práce487,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.