Název: Vliv individuálního doučování na vzdělanostní šance romských dětí
Další názvy: The influence of individual tutoring on educational chances of Roma children
Autoři: Paidarová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24819
Klíčová slova: inkluzívní vzdělávání;individuální doučování;romské děti
Klíčová slova v dalším jazyce: inclusive education;individual tutoring;roma children
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zodpovědět otázku, jaký má individuální doučování vliv na vzdělanostní šance romských žáků základních škol. V teoretické části se budu věnovat problematice inkluzívního vzdělávání. V praktické části se zaměřím na tři romské rodiny v Plzni, které využívají individuálního doučování. Práce bude založena na případové studii. Za zdroj dat budu mít polostrukturované rozhovory s rodinami a studii dokumentů.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the Thesis is to answer the question: Does the individual tutoring influence the educational chances of Roma children? In theorethical part I want to describe the inclusive education. The practical part of Thesis is focused on three Roma families, which cooperated with a non-profit organisation to achieve individual tutoring. The Thesis is based on the case study. The main methods of data collection were the interviews with pariticipants and the study of documents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Paidarova_BP.pdfPlný text práce821,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce148,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce111,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
paidarova.JPGPrůběh obhajoby práce171,56 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.