Title: Vliv individuálního doučování na vzdělanostní šance romských dětí
Other Titles: The influence of individual tutoring on educational chances of Roma children
Authors: Paidarová, Tereza
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24819
Keywords: inkluzívní vzdělávání;individuální doučování;romské děti
Keywords in different language: inclusive education;individual tutoring;roma children
Abstract: Cílem bakalářské práce je zodpovědět otázku, jaký má individuální doučování vliv na vzdělanostní šance romských žáků základních škol. V teoretické části se budu věnovat problematice inkluzívního vzdělávání. V praktické části se zaměřím na tři romské rodiny v Plzni, které využívají individuálního doučování. Práce bude založena na případové studii. Za zdroj dat budu mít polostrukturované rozhovory s rodinami a studii dokumentů.
Abstract in different language: The goal of the Thesis is to answer the question: Does the individual tutoring influence the educational chances of Roma children? In theorethical part I want to describe the inclusive education. The practical part of Thesis is focused on three Roma families, which cooperated with a non-profit organisation to achieve individual tutoring. The Thesis is based on the case study. The main methods of data collection were the interviews with pariticipants and the study of documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paidarova_BP.pdfPlný text práce821,35 kBAdobe PDFView/Open
Paidarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce148,2 kBAdobe PDFView/Open
Paidarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce111,26 kBAdobe PDFView/Open
paidarova.JPGPrůběh obhajoby práce171,56 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.