Název: Francouzská přísloví a rčení
Další názvy: French proverbs and sayings
Autoři: Jančíková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Oponent: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24882
Klíčová slova: francouzská přísloví;francouzská rčení;francouzské pranostiky;příroda;lidová moudrost;znalost přísloví
Klíčová slova v dalším jazyce: french proverbs;french sayings;french weather sayings;the nature;popular wisdom;knowledge of proverbs
Abstrakt: Bakalářská práce přibližuje problematiku francouzských přísloví a rčení. Nejprve hledá definice pojmů "proverbe" a "dicton", mluví o různých typech přísloví a rčení, poukazuje na jistá jazyková specifika v této oblasti. Dále se věnuje mnoha konkrétním příkladům francouzských přísloví a rčení používajících slovní zásobu ohledně přírody, tyto příklady vysvětluje, ukazuje v kontextu a hledá k nim ekvivalenty v češtině. V praktické části se práce věnuje analýze výsledků dotazníku. Tato část čtenáře seznamuje s úrovní znalosti vybraných francouzských přísloví a rčení na základě vzorku frankofonních respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the French proverbs and sayings. Firstly, the definition of the terms "proverbe" and "dicton" is searched for, different types of proverbs and sayings are talked about, linguistic specifics are pointed out. Then many examples of French proverbs and sayings that use the vocabulary from the lexical field of nature are stated, explained and presented in context and their equivalents in Czech are searched for. In the practical section the results of a questionnaire are analysed. In this section, the thesis familiarizes the readers with the level of knowledge of selected French proverbs and sayings among a sample of francophone respondents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jancikova Karolina_BAKALARSKA PRACE_2016.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancikova oponent.PDFPosudek oponenta práce641,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancikova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce725,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce386,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.