Title: Francouzská přísloví a rčení
Other Titles: French proverbs and sayings
Authors: Jančíková, Karolína
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24882
Keywords: francouzská přísloví;francouzská rčení;francouzské pranostiky;příroda;lidová moudrost;znalost přísloví
Keywords in different language: french proverbs;french sayings;french weather sayings;the nature;popular wisdom;knowledge of proverbs
Abstract: Bakalářská práce přibližuje problematiku francouzských přísloví a rčení. Nejprve hledá definice pojmů "proverbe" a "dicton", mluví o různých typech přísloví a rčení, poukazuje na jistá jazyková specifika v této oblasti. Dále se věnuje mnoha konkrétním příkladům francouzských přísloví a rčení používajících slovní zásobu ohledně přírody, tyto příklady vysvětluje, ukazuje v kontextu a hledá k nim ekvivalenty v češtině. V praktické části se práce věnuje analýze výsledků dotazníku. Tato část čtenáře seznamuje s úrovní znalosti vybraných francouzských přísloví a rčení na základě vzorku frankofonních respondentů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the French proverbs and sayings. Firstly, the definition of the terms "proverbe" and "dicton" is searched for, different types of proverbs and sayings are talked about, linguistic specifics are pointed out. Then many examples of French proverbs and sayings that use the vocabulary from the lexical field of nature are stated, explained and presented in context and their equivalents in Czech are searched for. In the practical section the results of a questionnaire are analysed. In this section, the thesis familiarizes the readers with the level of knowledge of selected French proverbs and sayings among a sample of francophone respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jancikova Karolina_BAKALARSKA PRACE_2016.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Jancikova oponent.PDFPosudek oponenta práce641,59 kBAdobe PDFView/Open
Jancikova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce725,72 kBAdobe PDFView/Open
Jancikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce386,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.